oldschool cvičenia

online cvičenia

Pracovné listy je možné používať výlučne na nekomerčné účely.

Skupina A1
 1. hod 9.2.2016 Hallo! Wie geht’s?     2. hod 18.2.2016 Was machst du gern(e)?                                               3. hod 25.2.2016 Ueber sich selbst erzählen                                             4. hod 3.3.2016 Meine Familie        5. hod 10.3.2016 Mein Körper        6. hod April 2016 Wiederholung         7. hod Mai 2016 Einkaufen Essen Trinken                                              8. hod Juni 2016 Wiederholung       9. hod 23.6.2016 Zeit Datum Tag

Skupina A2
1. hod 13.1.2016 Všeobecné informácie o pobyte v Rakúsku        2. hod 20.1.2016 Zdravotné poistenie v AT a dohodnutie termínu u doktora                                          3. hod 27.1.2016 Gramatika čas    4. hod 3.2.2016 Anfrage                  5. hod 10.2.2016 Opakovanie            6. hod 17.2.2016 NoVA                    7. hod 2.3.2016 Das Baby kommtModalverben (externé cvičenia)                                            8. a 9. hod 9.3. a 23.3. 2016 Bewerbung                                 10. hod 30.3. 2016 Wahlen 2016 und politisches System in Österreich   11. hod 6.4.2016 IT und Video      12. hod 27.4.2016 Mein Körper und Beim Arzt

Literatúra – Der Alchimist