preklady

Zameriavame sa na preklady textov administratívneho (korešpondencia, novinové články, seminárne práce…)  a umeleckého (programy, bulletiny…) charakteru bez súdneho a notárskeho overenia.

Zaujímavosťou je „instantná podpora“, čo je okamžitý preklad alebo formulácia kratunkého textu (do 3-4 viet) cez Messenger alebo WhatsApp.