texty

Tvorba textov na váš web, jazykových cvičení (v papierovej a online verzii – Hot Potatoes), templatov obchodnej korešpondencie, vzorov a pomôcok pre zamestnancov call centier, prezentácií a textov grantových žiadostí vrátane rozpočtov, ktoré treba podávať v nemeckom jazyku.

Na rozdiel od prekladu ide o formuláciu celkom nového textu na základe predlohy, prípadne zadania.