tlmočenie pri vybavovaní úradných záležitostí

Ponúkam sprievodné tlmočenie, keď sprevádzam klienta pri vybavovaní úradných záležitostí spojených s jeho pobytom v Rakúsku:

– prihlásenie a odhlásenie trvalého pobytu na miestnom úrade a okresnom úrade,

– komunikácia s finančným úradom, úradmi sociálneho zabezpečenia (poisťovne), úradom práce…

– komunikácia s hospodárskou komorou pri zakladaní živnosti,

– komunikácia so školskými zariadeniami a s pedagógmi (napr. rodičovské združenie).