Preklady


Zameriavame sa na preklady textov administratívneho (korešpondencia) a umeleckého (programy, bulletiny…) charakteru bez súdneho a notárskeho overenia.

Zaujímavosťou je „instantná podpora“, čo je okamžitý preklad alebo formulácia kratunkého textu v rozsahu 3-4 viet cez  WhatsApp.