Tlmočenie pri vybavovaní úradných záležitostí


Ponúkam sprievodné tlmočenie, pri ktorom sprevádzam klienta pri vybavovaní úradných záležitostí spojených s jeho pobytom v Rakúsku:

:: prihlásenie a odhlásenie trvalého pobytu na miestnom úrade a okresnom úrade

:: komunikácia s finančným úradom, úradmi sociálneho zabezpečenia (poisťovne), úradom práce…

:: komunikácia s hospodárskou komorou pri zakladaní živnosti

:: komunikácia so školskými zariadeniami a s pedagógmi (napr. rodičovské združenie)