Texty & SEO


Pokiaľ máte ambíciu osloviť nemecky hovoriacu klientelu a chcete viac, ako len obyčajný preklad.

:: pre marketingové účely: web, blog, newsletter, template e-mailovej komunikácie na základe klúčových slov

:: písanie vzorov obchodnej korešpondencie a prezentácií (B2B aj B2C)

:: špecifické texty ako ponuka, žiadosť, potvrdenie objednávky alebo info SMSka