texty & SEO


Tvorba textov v nemeckom jazyku

Tvorba textov na marketingové účely ako na web, blog, vrátane ponúk, newsletrov a templatov e-mailovej komunikácie na základe klúčových slov.

Ďalej písanie vzorov obchodnej korešpondencie a prezentácií (B2B aj B2C).

Každý jeden text, či už sa jedná o ponuku, žiadosť, potvrdenie objednávky alebo info SMSku má svoje špecifiká. 

Ak máte ambíciu osloviť nemecky hovoriacu klientelu a chcete viac, ako len obyčajný preklad, obtáťte sa na nás.